Oferta

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, która może rozpocząć naszą wzajemną współpracę. Ma ona na celu pomoc w odzyskaniu Państwa należności od niesolidnych kontrahentów.

W ramach naszej współpracy oferujemy usługi windykacyjne i udrożnienia finansowe, cesje, giełdę wierzytelności oraz działania gospodarcze pozwalające odzyskać należność od dłużników.

Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm pracujących w zakresie windykacji i udrożnień płynności finansowej z 25-letnią tradycją. Posiadamy na terenie całego kraju współpracujących korespondentów, co pozwala na sprawne i skuteczne wykonanie zleconych działań windykacyjnych. Efektem naszej współpracy ma być między innymi rozwiązanie problemu Państwa wierzytelności.

Współpracujemy z największymi przedsiębiorstwami na terenie całej Polski, m.in. z dużymi spółkami giełdowymi, korporacjami międzynarodowymi i przedsiębiorstwami zagranicznymi, ale także z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Są to w szczególności: zakłady chemiczne, producenci materiałów budowlanych, zakłady z branży tworzyw sztucznych, producenci maszyn i narzędzi, zakłady drzewne i płyt wiórowych, zakłady meblarskie, produkcji opakowań, komponentów branży chemicznej i wiele innych podmiotów gospodarczych różnych branż, niezależnie od rodzaju produkcji lub świadczonych usług. Mamy podpisanych ponad 1500 stałych umów współpracy.

NASZA KOMPETENCJA, LOJALNOŚĆ, SOLIDNOŚĆ I PROFESJONALIZM JEST DOCENIANY PRZEZ NASZYCH ZLECENIODAWCÓW, KTÓRZY POLECAJĄ NAS NOWYM KLIENTOM I PRZEDSIĘBIORCOM.

Dziękuję za zaufanie naszym zleceniodawcom i zapraszam Państwa do nawiązania współpracy.

Z poważaniem

Grzegorz Pawełczak

Masz jednego lub kilku dłużników?

A.
W przypadku jednego dłużnika należy rozpatrzyć sprawę w dwóch wariantach.

1. Sprzedaż wierzytelności – zalety i wady:

 • szybko otrzymujemy środki finansowe (ale tylko w przypadku cesji bezzwrotnej),
 • poprawa sytuacji finansowej wierzyciela,
 • mniejsza kwota otrzymanej wierzytelności niż w przypadku windykacji.

2. Windykacja należności – zalety i wady:

 • pełna kontrola nad prowadzonym postępowaniem windykacyjnym,
 • możliwość uzyskania większej kwoty wierzytelności,
 • wierzytelność cały czas jest w ewidencji księgowej.

B.

W przypadku kilku lub kilkunastu dłużników do rozpatrzenia są warianty określone w pkt.A z następującą uwagą: należy rozważyć bardzo dokładnie czy nie będzie korzystniejsze podpisanie umowy na prowadzenie windykacji przez firmę zewnętrzną i przekazanie pakietu spraw, co umożliwi:

 • uniknięcia ponoszenia kosztów dochodzenia wierzytelności,
 • pełna kontrola nad prowadzeniem działań windykacyjnych,
 • możliwość uzyskania dodatkowych informacji o kondycji finansowej kontrahentów,
 • możliwość negocjacji niższego wynagrodzenia prowizyjnego dla firmy windykacyjnej z uwagi na przekazanie pakietu spraw,
 • W pakiecie można przekazać trudniejsze sprawy, w stosunku do których działanie windykacyjne jest kosztowne i wymagające dużego nakładu pracy.

Chcesz sprawdzić wiarygodność swojego kontrahenta?

W sytuacji w której podażą i popytem kieruje rynek, przedsiębiorstwa a także każdy kto prowadzi działalność produkcyjną, handlową oraz usługową musi przywiązywać ważną rolę do informacji gospodarczej. Informacja gospodarcza, nazywana także wywiadem gospodarczym, pozwala na:

 • określenie kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa,
 • otrzymanie informacji o płynności finansowej kontrahenta,
 • porównanie danej firmy do innych kontrahentów na rynku,
 • uzyskanie informacji czy w stosunku do danego kontrahenta składano lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego,
 • ograniczenie sytuacji w których mogą być trudności z otrzymaniem zapłaty od kontrahenta.

Firma Consultingowa MTM z uwagi na posiadaną dużą bazę danych oraz współpracę z innymi firmami i siecią korespondentów prowadzi działania związane z informacją gospodarczą uzyskując informację m.in. z:

 • własnej bazy danych,
 • baz firm współpracujących z Firmą Consultingową MTM,
 • komunikatów sądowych, monitoringu prasowego i innych wiadomości gospodarczych,
 • informacji uzyskanych od naszych korespondentów,
 • pozyskanych opinii od firm konkurencyjnych.

Szczególną uwagę zwracamy na obiektywną informację, a w szczególności na jej aktualność w dniu wykonania raportu.

Jesteś zainteresowany
kompleksową obsługą należności?

Przed podjęciem współpracy z firmą windykacyjną i przekazaniem spraw firmie zewnętrznej należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • ile lat firma działa na rynku,
 • jaka jest forma prawna firmy,
 • z jakimi firmami współpracuje,
 • jak reklamuje się na rynku,
 • czy współpraca obejmować będzie wszystkie sprawy czy firma wybiera tylko niektóre,
 • jaka jest forma kontaktu np. e-mail, fax, centrala telefoniczna, raporty.

Firma Consultingowa MTM prowadzi od 1992 roku obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie windykacji należności, udrożnień finansowych, cesji wierzytelności, kompensat i działań gospodarczych pozwalających odzyskać należności od dłużników.

Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do kompleksowej obsługi przedsiębiorstw, a także do wykonania pojedyńczych zadań.

Przyjmujemy do realizacji sprawy o różnym stopniu trudności, w tym także sprawy po wyrokach i umorzeniach komorniczych. Prowadzimy działania w zakresie należności odsetkowych w systemie windykacji, kupna, cesji, kompensaty.