Jak działamy

1. Efektem naszej współpracy ma być między innymi rozwiązanie problemu Państwa wierzytelności.

2. W ramach naszej współpracy wyznaczony pracownik będący opiekunem Waszej firmy jest z Państwem w stałym kontakcie i informuje na bieżąco o prowadzonej sprawie, a Państwo podejmują decyzję wybierając najkorzystniejszy dla siebie wariant postępowania. Opiekun nadzoruje i odpowiada za realizację zlecenia. Założeniem naszym jest, aby opiekun był przedłużeniem ramienia Waszego działu windykacyjnego, działu finansowego lub innej komórki prowadzącej windykację.

3. Przyjmujemy do realizacji sprawy o różnym stopniu trudności : przeterminowane należności z tytułu faktur , odsetki, sprawy po uzyskaniu wyroku lub nakazu sądowego (windykacja przedegzekucyjna) oraz umorzenia komornicze.

4. Prowadzimy działania w zakresie należności odsetkowych w systemie windykacji, kupna, cesji, kompensaty.

5. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, ani opłat stałych z tytułu podpisanej umowy.

6. Koszty prowadzenia sprawy ponosimy we własnym zakresie.

7. Państwo wypłacacie nam wynagrodzenie dopiero po uzyskaniu skutku, tj. odzyskaniu wierzytelności.

8. Bazując na naszych długoletnich doświadczeniach stosujemy najniższe stawki windykacyjne, które mogą być negocjowane.